Åldersgränser

Det är Statens Medieråd som fastställer om en film ska få en lägre åldersgräns än 15 år för offentlig visning.
De kan då bestämma åldersgränserna Barntillåten, 7 eller 11 år. Om filmen inte är granskad eller om Statens Medieråd så bestämmer får den åldersgränsen 15 år.

Barntillåten

På en barntillåten film är alla åldrar välkomna, med eller utan vuxet sällskap.

7-årsgränsen

När filmen är tillåten från 7 år så får barn under 7 år följa med i vuxens sällskap.

11-års gränsen

Vid 11-årsgräns får barn som fyllt 7 år följa med i vuxens sällskap.

15-årsgränsen

Vid 15-årsgräns får barn som fyllt 11 år följa med i vuxens sällskap.

En biografanställd har en skyldighet att kontrollera att åldersgränserna följs. Om en biografanställd släpper in en person som inte uppnått åldersgränsen så är detta ett direkt lagbrott. Biografpersonalen kontrollerar därför legitimation i vissa fall.

Med vuxen avser en person som fyllt 18 år.